Ētikas kodekss

ZOLĪTES   SPĒLES   ĒTIKAS   KODEKSS

 Ievads.

Ētikas kodekss nosaka spēlētāju uzvedības pamatprincipus, kas atspoguļo, kas ir slikts, un dod ieteikumus, kādām jābūt zolītes spēlē iesaistītām personām, lai viņas būtu pozitīvi vērtētas un atzītas.

Ētikas kodekss ir izveidots, lai katrs spēlētājs ievērotu uzvedības pamatprincipus, apzinoties, ka katra atsevišķa spēlētāja rīcība veido zolītes spēles kopējo tēlu sabiedrībā.

Ētikas kodeksu nevar uzskatīt par visaptverošu uzvedības normu aprakstu. Spēles laikā un ikdienā spēlētājam jāvadās arī no vispārējām uzvedības normām.

Spēlētāja uzvedības principi.

 1. 1.     Spēlē atbilstoši noteikumiem!
 2. 2.     Izturies pret citiem spēlētājiem tā, kā tu gribi, lai izturas pret tevi!
 3. 3.     Nemānies un negodīgi neizmanto citus spēlētājus!
 4. 4.     Cieni citus spēlētājus, neskatoties uz viņu dotībām, sniegumu, dzimumu un piederību konkrētai kultūrai vai reliģijai.
 5. 5.     Vārdiska pretinieka apvainošana vai provocēšana nav nedz atļauta, nedz pieļaujama.
 6. 6.     Spēlētājam nav pieļaujami necenzēti izteikumi, nedrīkst lietot valodu, žestus un izdarīt darbības, kas var aizskart cita spēlētāja cieņu un godu.
 7. 7.     Kontrolē sevi! Nav pieļaujama pārāk apreibināta spēlētāja piedalīšanās spēlē.
 8. 8.     Citu spēlētāju fiziska aizskaršana ir kategoriski aizliegta.
 9. 9.     Cieni turnīra organizētāju, saudzīgi izturies pret turnīra inventāru.
 10. 10.  Esi spējīgs norēķināties ar citiem spēlētājiem. Zolītes parāds ir negods!
 11. 11.  Turnīrā nekad nestrīdies ar tiesnesi. Ja nepiekrīti tiesneša lēmumam, to var pārsūdzēt vai apspriest pēc turnīra.
 12. 12.  Ievēro ģērbšanās kultūru, apģērbam jābūt kārtīgam, atbilstošam situācijai.
 13. 13.  Esi paškritisks, proti atzīt un labot savas kļūdas, atvainoties par neētisku rīcību.

Tiesneša uzvedības principi.

 1. 1.     Esi objektīvs un tiešs, pieņemot lēmumus!
 2. 2.     Neatbalsti neētisku rīcību un veicini cieņas izpausmes spēlētāju starpā.
 3. 3.     Esi taisnīgs pret visiem spēlētājiem, neskatoties uz viņu dotībām, sniegumu, dzimumu un piederību konkrētai kultūrai vai reliģijai.
 4. 4.     Pats esi labs spēlētājs!
 5. 5.     Tu rādi piemēru! Uzvedībai un komentāriem jābūt pozitīviem un atbalstošiem.

Ētikas kodeksa neievērošana.

          Spēlētājam jābūt gatavam savu uzvedību pamatot kā atbilstošu ētikas pamatprincipiem un motivēti argumentēt ikvienu atkāpšanos no tiem. Ētikas pamatprincipu apzinātu neievērošanu var uzskatīt par spēlētāja necienīgu uzvedību, kas var būt par iemeslu jautājuma lemšanai par morāla vai cita soda piemērošanu.

Ētikas kodeksa pamatprincipu neievērošanas gadījumus turnīra laikā izskata tiesnesis, kura lēmums turnīra laikā nav apstrīdams. Par pieņemto lēmumu pēc turnīra var iesniegt sūdzību Latvijas zolītes federācijas valdei, kuras lēmums ir galīgs.

Jebkura persona var iesniegt sūdzību par spēlētāja pieļautajiem ētikas normu pārkāpumiem Latvijas zolītes federācijas valdē, kura, konstatējot pārkāpumu, lemj jautājumu par soda piemērošanu.

Latvijas zolītes federācijas valdes sēdes, kurās tiek izskatīti spēlētāju ētikas jautājumi, ir atklātas un to lēmumi ir publiski pieejami.

Sankcijas.

 1. 1.     Aizrādījums.
 2. 2.     Apspriešana Latvijas zolītes federācijas valdē.
 3. 3.     Publiska atvainošanās Latvijas zolītes federācijas valdes noteiktā veidā.
 4. 4.     Informatīvas vēstules ievietošana Latvijas zolītes federācijas mājas lapā.
 5. 5.     Aizliegums piedalīties Latvijas zolītes federācijas atzītos turnīros uz noteiktu laiku, ne ilgāku par vienu gadu.
 6. 6.     Aizliegums piedalīties Latvijas zolītes federācijas  atzītos turnīros uz mūžu.

Ētikas kodeksa juridiskais statuss.

          Ētikas kodekss ir koleģiāli izstrādāts un apstiprināts Latvijas zolītes federācijas valdes sēdē 2014.gada 18.novembrī.